Dự án Văn Miếu Nghệ An: Quy hoạch treo, dân bức xúc

Nhiều hộ dân ở phường Hồng Sơn (TP Vinh - Nghệ An) bị vướng quy hoạch dự án phục hồi Văn Miếu Nghệ An hàng chục năm. Ảnh: QĐ
Nhiều hộ dân ở phường Hồng Sơn (TP Vinh - Nghệ An) bị vướng quy hoạch dự án phục hồi Văn Miếu Nghệ An hàng chục năm. Ảnh: QĐ
Nhiều hộ dân ở phường Hồng Sơn (TP Vinh - Nghệ An) bị vướng quy hoạch dự án phục hồi Văn Miếu Nghệ An hàng chục năm. Ảnh: QĐ
Lên top