Dự án trên đất "vàng" Hòa Bình có giám đốc bị khởi tố giờ ra sao?

Công ty Thanh Út cùng các công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng trong thời gian dài. Ảnh: Minh Chuyên.
Công ty Thanh Út cùng các công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng trong thời gian dài. Ảnh: Minh Chuyên.
Công ty Thanh Út cùng các công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng trong thời gian dài. Ảnh: Minh Chuyên.
Lên top