Dự án The Green Town: Bỏ tiền tỉ mua phải dự án "ma"

Dự án ma The Green Town. Ảnh: Đăng Tư
Dự án ma The Green Town. Ảnh: Đăng Tư
Dự án ma The Green Town. Ảnh: Đăng Tư
Lên top