Dự án Park Vista: Công ty Đông Mê Kông hứa khởi công lại dự án vào tháng 4

Chủ đầu tư dự án cam kết khởi công lại dự án trong tháng 4. Ảnh: Gia Miêu
Chủ đầu tư dự án cam kết khởi công lại dự án trong tháng 4. Ảnh: Gia Miêu
Chủ đầu tư dự án cam kết khởi công lại dự án trong tháng 4. Ảnh: Gia Miêu
Lên top