Dự án nhà ở xã hội Tân Bình: Khách mua lo lắng vì hợp đồng bị tuyên vô hiệu

"Cuộc chiến" giữa chủ đầu tư và người mua nhà ở dự án nhà ở xã hội Tân Bình vẫn chưa có hồi kết. Dự án vẫn trùm mền và chưa có ngày giao nhà. Ảnh: A. Quang
"Cuộc chiến" giữa chủ đầu tư và người mua nhà ở dự án nhà ở xã hội Tân Bình vẫn chưa có hồi kết. Dự án vẫn trùm mền và chưa có ngày giao nhà. Ảnh: A. Quang
"Cuộc chiến" giữa chủ đầu tư và người mua nhà ở dự án nhà ở xã hội Tân Bình vẫn chưa có hồi kết. Dự án vẫn trùm mền và chưa có ngày giao nhà. Ảnh: A. Quang
Lên top