Dự án nâng cấp, sửa chữa đường: Di dời đồng hồ nước phải đóng tiền

Muốn di dời đồng hồ nước, ông Chăm phải đóng một khoản tiền nhất định. Ảnh: Kim Đồng
Muốn di dời đồng hồ nước, ông Chăm phải đóng một khoản tiền nhất định. Ảnh: Kim Đồng
Muốn di dời đồng hồ nước, ông Chăm phải đóng một khoản tiền nhất định. Ảnh: Kim Đồng
Lên top