Dự án kè chống sạt lở ở bãi bồi, dân xót xa khi vườn cây "khủng" bị phá bỏ

Thực hiện Dự án kè bờ sông này sẽ phá bỏ nhiều cây cối, hoa màu mà người dân đã trồng hàng chục năm qua nên họ muốn dừng dự án, còn triển khai thì theo họ phải bồi thường thỏa đáng. Ảnh: Trần Tuấn.
Thực hiện Dự án kè bờ sông này sẽ phá bỏ nhiều cây cối, hoa màu mà người dân đã trồng hàng chục năm qua nên họ muốn dừng dự án, còn triển khai thì theo họ phải bồi thường thỏa đáng. Ảnh: Trần Tuấn.
Thực hiện Dự án kè bờ sông này sẽ phá bỏ nhiều cây cối, hoa màu mà người dân đã trồng hàng chục năm qua nên họ muốn dừng dự án, còn triển khai thì theo họ phải bồi thường thỏa đáng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top