Dự án Đường số 1 ở Trà Vinh: Mắc kẹt vì chưa giao đất đã thu tiền

Lên top