Dự án cụm công nghiệp bị lấn chiếm thành... cụm dân cư

Dự án cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (huyện Đắk Nông) đã bị lấn chiếm, hình thành cụm dân cư. Ảnh: Bảo Lâm
Dự án cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (huyện Đắk Nông) đã bị lấn chiếm, hình thành cụm dân cư. Ảnh: Bảo Lâm
Dự án cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (huyện Đắk Nông) đã bị lấn chiếm, hình thành cụm dân cư. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top