Dự án chợ Đầm mới: Khẩn trương thu hồi các điểm kinh doanh bố trí sai

Chợ Đầm mới vắng như "chùa Bà Đanh" vì ế khách. Ảnh: Nhiệt Băng
Chợ Đầm mới vắng như "chùa Bà Đanh" vì ế khách. Ảnh: Nhiệt Băng
Chợ Đầm mới vắng như "chùa Bà Đanh" vì ế khách. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top