Dự án Cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc: Công trình nhiều sai sót

Bờ kè có nhiều cọc cừ không khít nhau ảnh hưởng tới chất lượng công trình.Ảnh: HH
Bờ kè có nhiều cọc cừ không khít nhau ảnh hưởng tới chất lượng công trình.Ảnh: HH
Bờ kè có nhiều cọc cừ không khít nhau ảnh hưởng tới chất lượng công trình.Ảnh: HH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top