Dự án Bright City: Chủ đầu tư khăng khăng đòi thanh lý nhà, cư dân như ngồi trên đống lửa

Cư dân căng băngrôn phản đối chủ đầu tư.
Cư dân căng băngrôn phản đối chủ đầu tư.
Cư dân căng băngrôn phản đối chủ đầu tư.
Lên top