Dự án BOT Quốc lộ 19: Thu không đủ, doanh nghiệp muốn bỏ cuộc

Trạm thu phí BOT Quốc lộ 19. Ảnh: Đ.T
Trạm thu phí BOT Quốc lộ 19. Ảnh: Đ.T
Trạm thu phí BOT Quốc lộ 19. Ảnh: Đ.T
Lên top