Đốt thực bì cháy lan rừng tự nhiên: Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu làm rõ

Đốt rừng gây cháy lan rừng tự nhiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Đốt rừng gây cháy lan rừng tự nhiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Đốt rừng gây cháy lan rừng tự nhiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top