Đóng trùng bảo hiểm xã hội tại 2 nơi làm việc xử lý ra sao?

Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top