Đồng tình với đề xuất bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng

Lên top