Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Đồng Tháp:

Cần làm rõ nạn giả mạo cán bộ nghỉ hưu để tố cáo cán bộ đương chức

Ông Lê Văn Hiếu (Ba Hiếu) nguyên quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định đã bị mạo danh trong đơn tố cáo lãnh đạo đương nhiệm tỉnh Đồng Tháp.
Ông Lê Văn Hiếu (Ba Hiếu) nguyên quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định đã bị mạo danh trong đơn tố cáo lãnh đạo đương nhiệm tỉnh Đồng Tháp.