Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân

Đã hơn 2 tháng, Báo Lao Động vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của UBND huyện Nhơn Trạch.
Đã hơn 2 tháng, Báo Lao Động vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của UBND huyện Nhơn Trạch.
Đã hơn 2 tháng, Báo Lao Động vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của UBND huyện Nhơn Trạch.
Lên top