Đồng Nai: Tạm ứng và hứa thanh toán, 8 năm không thực hiện?

Một phần của dự án đã trở thành nhà ở thương mại. Ảnh BT
Một phần của dự án đã trở thành nhà ở thương mại. Ảnh BT
Một phần của dự án đã trở thành nhà ở thương mại. Ảnh BT
Lên top