Đồng Nai: Người dân bức xúc vì trụ điện đặt giữa lối ra vào nhà

Trụ điện ngay lối ra vào nhà ông Sơn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Trụ điện ngay lối ra vào nhà ông Sơn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Trụ điện ngay lối ra vào nhà ông Sơn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Lên top