Đóng BHXH ở một quận, nộp tờ khai đăng ký VssID ở quận khác có được không?

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXH
Lên top