Đóng bảo hiểm xã hội 20 năm sẽ được hưởng lương hưu ra sao?

Chi trả lương hưu tại nhà cho người lao động. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Chi trả lương hưu tại nhà cho người lao động. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Chi trả lương hưu tại nhà cho người lao động. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top