Thanh Hóa:

Đơn vị thi công đổ hàng nghìn m3 đất xuống sông khi làm đường trăm tỉ

Lên top