Dọn rác: Chính sách không thể ngồi chờ

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dọn rác là hình ảnh khích lệ người dân có ý thức dọn rác, nhưng các doanh nghiệp cũng cần có những chính sách khích lệ để đầu tư công nghệ xử lý rác. Ảnh: PV
Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dọn rác là hình ảnh khích lệ người dân có ý thức dọn rác, nhưng các doanh nghiệp cũng cần có những chính sách khích lệ để đầu tư công nghệ xử lý rác. Ảnh: PV
Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dọn rác là hình ảnh khích lệ người dân có ý thức dọn rác, nhưng các doanh nghiệp cũng cần có những chính sách khích lệ để đầu tư công nghệ xử lý rác. Ảnh: PV
Lên top