Đơn phương xóa tên rồi lại đề nghị phục hồi danh hiệu Anh hùng Liệt sĩ

Ông Nguyễn Huệ thắc mắc về việc ông Nguyễn Trường Dục bị xóa danh hiệu Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Đ.V
Ông Nguyễn Huệ thắc mắc về việc ông Nguyễn Trường Dục bị xóa danh hiệu Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Đ.V
Ông Nguyễn Huệ thắc mắc về việc ông Nguyễn Trường Dục bị xóa danh hiệu Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top