Dời V.League 2021 sang năm 2022: VFF, VPF đừng quên hàng trăm cầu thủ

Nhiều cầu thủ đang thi đấu tại V.League có thể phải giảm lương, thậm chí không nhận lương trong 1 thời gian nếu giải đấu dời sang năm 2022. Ảnh: VPF.
Nhiều cầu thủ đang thi đấu tại V.League có thể phải giảm lương, thậm chí không nhận lương trong 1 thời gian nếu giải đấu dời sang năm 2022. Ảnh: VPF.
Nhiều cầu thủ đang thi đấu tại V.League có thể phải giảm lương, thậm chí không nhận lương trong 1 thời gian nếu giải đấu dời sang năm 2022. Ảnh: VPF.
Lên top