“Đội Thanh Hóa nếu xuống hạng là do bầu Đệ”

Bầu Đệ quay lại điều hành đội Thanh Hóa từ đầu năm 2019 và liên tục có những quyết định gây sốc với dư luận. Ảnh: T.H.
Bầu Đệ quay lại điều hành đội Thanh Hóa từ đầu năm 2019 và liên tục có những quyết định gây sốc với dư luận. Ảnh: T.H.
Bầu Đệ quay lại điều hành đội Thanh Hóa từ đầu năm 2019 và liên tục có những quyết định gây sốc với dư luận. Ảnh: T.H.
Lên top