Đổi chứng minh thư sang căn cước công dân: Tránh phiền hà cho dân

Nhiều người thực hiện việc cấp, đổi thẻ CCCD. Ảnh PV
Nhiều người thực hiện việc cấp, đổi thẻ CCCD. Ảnh PV
Nhiều người thực hiện việc cấp, đổi thẻ CCCD. Ảnh PV
Lên top