Đồi cây trĩu quả của người lính già thu bạc tỷ mỗi năm

2.000 gốc cam các loài sai trĩu của gia đình ông Kỷ quả đang chờ ngày thu hoạch. Ảnh: Trần Tuyên
2.000 gốc cam các loài sai trĩu của gia đình ông Kỷ quả đang chờ ngày thu hoạch. Ảnh: Trần Tuyên
2.000 gốc cam các loài sai trĩu của gia đình ông Kỷ quả đang chờ ngày thu hoạch. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top