Doanh thu gần 1 tỉ đồng/năm nhờ phế phẩm từ chuối

Không chỉ quả chuối, những phần còn lại cũng có thể được tận dụng để tối đa thu nhập cho người nông dân. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Không chỉ quả chuối, những phần còn lại cũng có thể được tận dụng để tối đa thu nhập cho người nông dân. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Không chỉ quả chuối, những phần còn lại cũng có thể được tận dụng để tối đa thu nhập cho người nông dân. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top