Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm, cuộc sống người dân đảo lộn

Rạch Múc Chuồng ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: TH.
Rạch Múc Chuồng ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: TH.
Rạch Múc Chuồng ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: TH.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top