Doanh nghiệp Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng: Không còn tình trạng "núp bóng"

Các doanh nghiệp được  cho là "núp bóng" người Việt để mua đất ở khu vực sân bay Nước Mặn đã chuyển đổi quyền sử dụng đất và "Việt hóa" 100% vốn. Ảnh: Hoàng Sơn
Các doanh nghiệp được cho là "núp bóng" người Việt để mua đất ở khu vực sân bay Nước Mặn đã chuyển đổi quyền sử dụng đất và "Việt hóa" 100% vốn. Ảnh: Hoàng Sơn
Các doanh nghiệp được cho là "núp bóng" người Việt để mua đất ở khu vực sân bay Nước Mặn đã chuyển đổi quyền sử dụng đất và "Việt hóa" 100% vốn. Ảnh: Hoàng Sơn
Lên top