Doanh nghiệp tố bị “cướp” cát sau thông báo tạm dừng khai thác mỏ

Thuyền hút cát trong vị trí mỏ Công ty Bình Minh đã thông báo dừng khai thác. Ảnh: QĐ
Thuyền hút cát trong vị trí mỏ Công ty Bình Minh đã thông báo dừng khai thác. Ảnh: QĐ
Thuyền hút cát trong vị trí mỏ Công ty Bình Minh đã thông báo dừng khai thác. Ảnh: QĐ
Lên top