Doanh nghiệp tố bị “cướp” cát: Đình chỉ khai thác 3 tháng

Máy hút cát, máy xúc hoạt động rầm rộ trong khu vực mỏ đã tạm dừng khai thác. Ảnh: QĐ
Máy hút cát, máy xúc hoạt động rầm rộ trong khu vực mỏ đã tạm dừng khai thác. Ảnh: QĐ
Máy hút cát, máy xúc hoạt động rầm rộ trong khu vực mỏ đã tạm dừng khai thác. Ảnh: QĐ
Lên top