Doanh nghiệp tặng 4.800 kit xét nghiệm SARS-CoV-2

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư VCN tặng 4.000 kit test xét nghiệm chuẩn đoán SARS-CoV-2 cho Khánh Hòa. Ảnh: Quế Lâm
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư VCN tặng 4.000 kit test xét nghiệm chuẩn đoán SARS-CoV-2 cho Khánh Hòa. Ảnh: Quế Lâm
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư VCN tặng 4.000 kit test xét nghiệm chuẩn đoán SARS-CoV-2 cho Khánh Hòa. Ảnh: Quế Lâm
Lên top