Doanh nghiệp rửa cát đá gây ô nhiễm, sông Buông bị “bức tử”

Người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm sông Buông. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm sông Buông. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm sông Buông. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top