Doanh nghiệp nhường đất xây trường, địa phương thất tín vì lý do "cơ chế"?

Trường Mầm non thị trấn Nam Đàn được xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An trả lại cho nhà nước. Ảnh: QĐ
Trường Mầm non thị trấn Nam Đàn được xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An trả lại cho nhà nước. Ảnh: QĐ
Trường Mầm non thị trấn Nam Đàn được xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An trả lại cho nhà nước. Ảnh: QĐ
Lên top