Doanh nghiệp gian nan nhận gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Chính sách hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 của Chính phủ thông thoáng, nhưng đi vào thực tế cuộc sống thì bị ách tắt vì những rào cản kỹ thuật (ảnh N.T)
Chính sách hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 của Chính phủ thông thoáng, nhưng đi vào thực tế cuộc sống thì bị ách tắt vì những rào cản kỹ thuật (ảnh N.T)
Chính sách hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 của Chính phủ thông thoáng, nhưng đi vào thực tế cuộc sống thì bị ách tắt vì những rào cản kỹ thuật (ảnh N.T)
Lên top