Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 6 tỉ USD: Người trong cuộc nói gì?

Bà  Kim Thị Phương trao đổi với phóng viên Lao Động các thông tin liên quan đến doanh nghiệp mà mình góp vốn. Ảnh: Tùng Giang.
Bà Kim Thị Phương trao đổi với phóng viên Lao Động các thông tin liên quan đến doanh nghiệp mà mình góp vốn. Ảnh: Tùng Giang.
Bà Kim Thị Phương trao đổi với phóng viên Lao Động các thông tin liên quan đến doanh nghiệp mà mình góp vốn. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top