Doanh nghiệp “chia tay đòi quà”, vì sao bị huyện Tương Dương từ chối?

Rác tại lòng hồ thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang-huyện Tương Dương-Nghệ An) cần được xử lý dứt điểm để chống ô nhiễm môi trường. Ảnh: HĐ
Rác tại lòng hồ thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang-huyện Tương Dương-Nghệ An) cần được xử lý dứt điểm để chống ô nhiễm môi trường. Ảnh: HĐ
Rác tại lòng hồ thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang-huyện Tương Dương-Nghệ An) cần được xử lý dứt điểm để chống ô nhiễm môi trường. Ảnh: HĐ
Lên top