Định mức giáo viên đứng lớp hiện nay chưa hợp lý

Bộ GDĐT đang tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT đang tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT đang tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top