Định cư ở nước ngoài có được uỷ quyền nhận lương hưu?

Người lao động giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa BHXH VN cung cấp.
Người lao động giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa BHXH VN cung cấp.
Người lao động giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa BHXH VN cung cấp.
Lên top