Đình chỉ hoạt động các doanh nghiệp thường xuyên gây ô nhiễm môi trường

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú (Ninh Bình) đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú (Ninh Bình) đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú (Ninh Bình) đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Lên top