Đình chỉ Hạt trưởng Kiểm lâm không chỉ vì cái gác chân lên bàn làm việc

Hình ảnh gác chân lên bàn làm việc của Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông.
Hình ảnh gác chân lên bàn làm việc của Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông.
Hình ảnh gác chân lên bàn làm việc của Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top