Điều tra việc lan truyền báo cáo nhanh "2 ca dương tính" ở Quảng Nam

Điều tra việc lan truyền báo cáo nhanh "2 ca dương tính" ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Điều tra việc lan truyền báo cáo nhanh "2 ca dương tính" ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Điều tra việc lan truyền báo cáo nhanh "2 ca dương tính" ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top