Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người mất việc chưa đủ điều kiện nhận thất nghiệp

Đây là một trong những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Đây là một trong những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Đây là một trong những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top