Điều kiện người lao động phải tạm nghỉ việc không lương được nhận hỗ trợ

LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top