Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động với nam giới

Khai thác than ở độ sâu 300 mét. Ảnh Nguyễn Hùng.
Khai thác than ở độ sâu 300 mét. Ảnh Nguyễn Hùng.
Khai thác than ở độ sâu 300 mét. Ảnh Nguyễn Hùng.
Lên top