Điều kiện doanh nghiệp tổ chức làm thêm từ 200 - 300 giờ trong một năm

Người lao động tham gia phục hồi sản xuất tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động tham gia phục hồi sản xuất tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động tham gia phục hồi sản xuất tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top