Điều kiện để sinh viên được phép chuyển trường, chuyển ngành học

Sinh viên được phép chuyển trường, chuyển ngành học. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sinh viên được phép chuyển trường, chuyển ngành học. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sinh viên được phép chuyển trường, chuyển ngành học. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top